Fundacja Wspierająca Oświatę  Polską za Granicą "Samostanowienie"
wpisana jest do
Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000113795

(wcześniej: Rej.Fundacji, RF 299)

 

Statut Fundacji

Akt notarialny ustanowienia Fundacji

 

Numer Statystyczny
REGON: 001417647

adres email i pocztowy:
zarzad@samostanowienie.eu

Fundacja Samostanowienie

adres korespondencyjny

MANTONI  FDS
ul. Jastrzębowskiego 22 lok. 12

02-786 Warszawa

Księgi Fundacji przechowuje: Biuro Rachunkowe KOPE  Bolesława Krzywoustego 19/19 80-360 Gdańsk
 

Zarząd Fundacji

Stanisław J. Plewako - Prezes

od dn. 8 kwietnia 2013 r.

 

Rada Nadzorcza Fundacji:

Stanisław J. Plewako - Przew.

Michał Lauk

Jerzy Pawłowicz

Witold Sielewicz

Lucyna Kniszewska-Plewako

Adam Jaworski

Adam Chajewski

zgodne ze stanem z dn.
9 stycznia 2013 r.

 

Założyciele Fundacji

 

Obecni i byli członkowie Rady:
(wg dat powołania)

 

Dziesięć lat (1996-2006)
Oddziału Litewskiego
Fundacji Samostanowienie

 

artykuł o Fundacji z 1992 r.

artykuł o Fundacji z 2003 r.

 

logowanie do poczty:
samostanowienie.eu

 

śp. inż. Andrzej Piechurowski

śp. mgr Tomasz Wełnicki

śp. Marian B. Plewako

śp. Danuta Łomaczewska

śp. Zygmunt Komorowski