W dniu 27 kwietnia 2011 r. w wieku 75 lat

zmarł

inż. Andrzej Piechurowski (1935-2011)

Z Fundacją Samostanowienie związany był od 1993 r., kiedy 22 października 1993 r. został wybrany do Zarządu Fundacji. W 1996 r. uczestniczył czynnie w tworzeniu oddziału litewskiego Fundacji Samostanowienie, również w inwestycji Fundacji Samostanowienie w dziennik "Kurier Wileński" w celu wsparcia jednego z dwóch europejskich dzienników wydawanych poza polska w języku polskim.

Pierwszy okres członkostwa w Zarządzie zamyka data 27 lutego 1998 r., nie kończąca jednak zaangażowania Andrzeja Piechurowskiego w działalność społeczną w Fundacji Samostanowienie. W dniu 27 października 1998 r. wybrany zostaje do Rady (Nadzorczej o uprawnieniach Fundatora) Fundacji Samostanowienie. Pozostaje członkiem Rady do śmierci.

W nowych okolicznościach po sformowaniu w 1999 r. Zarządu przez Adamam Chajewskiego ponownie wchodzi do Zarządu Fundacji, w którym zasiada do czerwca 2008 r. Jego walna zasługa to wycofanie Fundacji z inwestycji w Pałacyk Śleszynskich-Kirchmayerów w Alejach Ujazdowskich 25 w Warszawie.
W ostatnim okresie zdrowie nie pozwalało mu na czynny udział w pracach Fundacji. Jednak 18 lat pracy społecznej, wyjazdy do Wilna dla załatwiania spraw Fundacji, negocjacje i uzgodnienia - to trwały wkład Andrzeja w działalność obu osób prawnych - polskiej i litewskiej.

Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Zielonce, w sobotę 30 kwietnia 2011r.  po nabożeństwie żałobnym o godz.13:30, w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Cześć jego pamięci.

opr. Stanisław Jan Plewako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  nekrolog opublikowany w dzienniku Kurier Wileński z 2011-05-04 str.2