W dniu 29 sierpnia 2009 r. zmarła nagle w Warszawie, w wieku 81 lat,
Danuta Barbara Łomaczewska (1928-2009)

członkini Rady Nadzorczej Fundacji Samostanowienie od  w dniu 31 maja 1990 r. aż do rezygnacji z powodów rodzinnych z dnia 11 lutego 1992 r. (od 3 posiedzenia do 13 posiedzenia Rady). Zaproszona została do Rady Nadzorczej Fundacji z rekomendacji prof. Zygmunta Komorowskiego (zm. 1992 r.), dla reprezentowania potrzeb oświaty polskiej we Lwowie i dawnych Kresach Południowo-Wschodnich.

Danuta Barbara Łomaczewska była bowiem członkiem-założycielem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, inicjatorką wznowionej w podziemiu "Biblioteki Lwowskiej", członkiem honorowym Bractwa Orląt Lwowskich, członkiem Związku Piłsudczyków, członkiem ZAIKS-u. Była znakomitym fotografem współpracującym przez lata ze Związkiem Literatów Polskich, PAP i Centralną Agencją Fotograficzną.

Msza św. pogrzebowa w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie dnia 8 września 2009 roku o godzinie 14.00 po czym odprowadzenie do grobu Jej dziadków i cioci Julii.

Na podstawie nekrologów z Gazety Stołecznej z dn. 4 września 2009
i inf. własnych opr. Stanisław J. Plewako