Konkurs historyczny

"Czy znam historię Polski"

Oddziału Litewskiego
Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą          i       Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
"Samostanowienie"                                                             "Macierz Szkolna"

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 9-10 szkół podstawowych, średnich i gimnazjum.

Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

  1. 10-19 maja 2006 r.  -    etap szkolny, wytypowanie wyłącznie 2 uczestników do udziale w finale
  2. 25 maja 2006 r.       -     finał konkursu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Nowogródzka 76

Finaliści konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa a uczniowie, którzy wykażą się najlepszą wiedzą o temacie konkursu 
- atrakcyjną nagrodę w postaci wyjazdu do Polski na  tygodniową wycieczkę fundowaną przez Fundację "Samostanowienie".

Dyrektor Oddziału                                                     Prezes
i Prezes Rady Pełnomocników                                   Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
Oddziału Litewskiego                                                na Litwie
Fundacji "Samostanowienie"                                      "Macierz szkolna"

Stanisław Pieszko                                                    Józef Kwiatkowski

                                                    

 

Laureaci I konkursu "Czy znam historię Polski"