Uczniowie - laureaci I konkursu
„Czy znam historię Polski?”
Fundacji "Samostanowienie"
i Macierzy Szkolnej

1. Diana Koczan,
Szkoła Podst. na Lipówce

2. Inessa Chmurec,
Gimn. im. Jana Pawła II

3. Wioletta Tymul,
Gimn. im. Jana Pawła II

4. Anżeła Zukowa,
Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego

5. Bożena Ingielewicz
Gimn. im. A. Mickiewicza

6. Agata Pietrowicz,
Gimn. im. A. Mickiewicza

7. Marcin Awin,
Szk. Podst. im. A. Wiwulskiego

8. Robert Karaźniewicz,
Szk. Podst. im. A. Wiwulskiego

9. Rafał Kowalewski,
Szk. Podst. w Duksztach

10. Mirosław Zenowicz,
Szk. Podst. w Duksztach

11. Julia Leszczewska,
Szk. Podst. w Orzełówce

12. Jolanta Toczyłowa,
Szk. Podst. w Orzełówce

13. Daniel Adomajtis,
Szk
. Ś
r. w Mejszagole

14. Hubert Podskarbis,
Szk. Śr. w Mejszagole

15. Wiktor Wiszniewski,
Szk. Śr. w Czekoniszkach

16. Edward Sienkiewicz,
Szk. Śr. w Czekoniszkach

17. Natalia Mincewicz,
Szk. Śr. w Bujwidzach

18. Agnieszka Rawdo,
Szk. Âr. w Bujwidzach

19. Ewelina Gil,
Szk. Śr. w Mickunach

20. Alona Różyńska,
Szk. Śr. w Mickunach

21. Julia Zborowska,
Szk. Podst. w Wesołówce

22. Dorota Naruszewicz,
Szk. Podst. w Wesołówce

23. Iwona Krukowska,
Szk. Podst. w Rzeszy

24. Katarzyna Taraszkiewicz,
Szk. Podst. w Rzeszy

25. Małgorzata Hermanowicz,
Szk. Âr. w Awiżeniach

26. Zyta Paszkiewicz, Szk. Śr. im. St. Moniuszki w Kowalczukach

27. Iwona Czepukojć, Szk. Śr. im. St. Moniuszki w Kowalczukach

28. Ewa Kondratowicz , Szk. Śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

29. Kamila Chalecka,
Szk. Śr. w Trokach

30. Kornelia Szymulewicz,
Szk. Śr. w Trokach

31. Wioleta Pilkiewicz,
Szk. Śr. w Dziewieniszkach

32. Andrzej Łaszewski,
Szk. Śr. w Dziewieniszkach

33. Julia Kaczura, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

34. Rajmund Jurołajć, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

35. Eryk Dulko, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach

36. Paweł Dajnowiec,
Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego

37. Alina Żurałowicz,
Szk. Śr. i. J. I. Kraszewskiego

38. Marzena Chmiel,
Szk. Podst. w Korwiu

39. Inesa Bogdan,
Szk. Podst. w Korwiu

40. Wiesława Stankiewicz,
Szk. Podst. w Kienie

41. Sabina Galińska,
Szk. Podst. w Mościszkach

42. Alina Lachowicz,
Szk. Podst. w Szumsku

43. Marek Pukiel, Szk. Podst. im. Jana Pawła II w Wilnie

44. Aneta Baranowska,
Szk. Podst. w Starych Trokach