od 2007 r.:
Fundacja Wspierająca Oświatę Polską  "Samostanowienie"

Oddział Litewski
Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie"
(1996-2006)

Umowa i uchwała o  usamodzielnieniu Oddziału Litewskiego Fundacji

Dyrektorzy
Oddziału Litewskiego
Fundacji Samostanowienie
:

Rada Pełnomocników
dla Oddziału Litewskiego Fundacji Samostanowienie
:

Przewodniczący Rady
(w całym 10-leciu działania):
Stanisław Pieszko

Członkowie Rady

(w jakimkolwiek okresie działania):

Statut Oddziału Litewskiego Fundacji Samostanowienie

(zob. też wersja litewska)

Relacje prasowe nt. Oddziału
Fundacji Samostanowienie:

Kurier Wileński  20 grudnia 2006

Tygodnik Wileńszczyzny
7-13 września 2006

Kurier Wileński 16 sierpnia  2006

Kurier Wileński 15 czerwca 2006

Kurier Wileński 01 czerwca 2006

Kurier Wileński       26 maja 2001

Kurier Wileński   14 lutego 1997